Политика на сайта

Тази политика е част от общите условия на уеб сайт www.lcc-bg.com (Leather Care Company). Използвайки този сайт Вие се съгласявате да администрираме всички лични данни, които ни предоставяте. Предоставянето на всякакви лични данни е доброволно. Leather Care Company спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Посещението Ви на сайта не е свързано с предоставяне на лични данни. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, но може да бъдат използвани със статистически цели за подобряване на обслужването. Гарантираме Ви, че е-мейл адресите Ви не се предоставят от нас на трети лица, освен и само за изпращане на рекламни материали. По всяко едно време можете да се откажете от получаването на рекламни материали чрез писмен вид на електронната ни поща office@lcc-bg.com Можем да Ви разкрием, поправим, заличим Вашите лични данни при писмена молба от Ваша страна. Предоставената информация се използва за целите на Вашето обслужване. Събраните от нас лични данни ще се използват само за целите за които са събрани и тяхната конфиденциалност е гарантирана. Моля свържете се с нас ако имате въпроси свързани с личните Ви данни.

Какво представляват „бисквитките” (cookies) и как ги използваме?

„Бисквитката” (cookie), е автоматично записана на хард-диска на компютъра на потребителя от посетения от потребителя интернет сайт. Такива „бисквитки” не са в състояние самостоятелно да предоставят информация (като име и адрес), при използването на която да бъде идентифициран индивидуален потребител, освен ако данните в „бисквитката” не се свържат с подобна информация, каквато съдържа примерно онлайн регистрацията.Leather Care Company използва „бисквитки” за да наблюдава навигацията на потребителите на сайта в страниците ни. Това ни помага да идентифицираме начините за подобряване на предлаганите услуги. За да предотвратите записването на "бисквитки" на Вашия компютър, моля забранете записа на бисквитки, чрез промяна настройките на браузъра.


LC Company Ltd.

София 1505, ул. „Черковна“ 66

Е-mail: office@lcc-bg.com

+359 2 946 3505
+359 895 425 800

Изпратете ни Съобщение